0.1. Covid-19

Patientstyrning till akutmottagning inom regionen

Grundprincipen är att patienter med sökorsak Covid-19 ska bedömas på närmaste akutsjukhus, om de inte uppfyller kriterierna för egenvård i hemmet alternativt patientstyrning till primärvård.
Undantag: I de fall patienten uppfyller särskilda kriterier (se längre ned), skall ingen avlämning ske vid akutmottagningen i Bollnäs, dessa patienter transporteras antingen till Hudiksvall eller till Gävle.

  • Vid livshotande tillstånd oavsett Covid-19:
    • Larma till akutmottagning
    • Rapportera ev. misstanke om Covid-19
    • Åk direkt till akutmottagning


Egenvård i hemmet

Gäller för vuxna patienter med övre luftvägssymtom, där sjuksköterska bedömer det som patientens huvudsymtom.
Om nedan kriterier är uppfyllda kan patienten lämnas i bostaden för fortsatt egenvård:

Vid tveksamhet kontakta infektionsjouren via växel (0650-920 00 alt 026-15 40 00)

Dokumentera triage och den bedömning som är gjord i patientens journal samt informera patienten om att ta kontakt med 113 13 för information, 1177 vid behov av råd samt 112 vid behov av akutsjukvård.


Patientstyrning till primärvård (enligt rutin kap. 8.12)


Ambulanstransport till KIC


Inför ambulanstransport

Under ambulanstransport

Vid avlämning

Efter ambulanstransport (vid avlämning i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle, se särskild rutin lägre ned)

Rengöring av ambulans vid avlämning i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle utförs av Coor:

Datorskärmar och elektronik är godkända av vårdhygien att städa med microfiberdukar och vatten om de inte klarar av Virkon (Mobimed klarar Vikron/Ytdesinfektion). Dock ska samtliga ytor som patienten berör alltid städas med Virkon.

Mer information om coronaviruset SARS-CoV-2 samt följdsjukdomen Covid-19 som viruset kan ge upphov till, finns att läsa på:

Smittskydd Region Gävleborg

Direklänk handläggningsrutin Region Gävleborg

Folkhälsomyndigheten