Covid-19

Denna sida uppdateras kontinuerligt allt eftersom ny information kommer. Vänligen gå in och läs vid varje arbetspass

Riktlinje under perioden med spridning av Covid-19 i samhället

Gäller för vuxna patienter med övre luftvägssymtom, där sjuksköterska bedömer det som patientens huvudsymtom.
Om nedan kriterier är uppfyllda kan patienten lämnas i bostaden för fortsatt egenvård:

Vid tveksamhet kontakta Covid-19-jouren via växel (0650-920 00 alt 026-15 40 00)

Dokumentera triage och den bedömning som är gjord i patientens journal samt informera patienten om att ta kontakt med 113 13 för information, 1177 vid behov av råd samt 112 vid behov av akutsjukvård.

Patientstyrning till primärvård (enligt rutin kap. 8.12)

Ambulanstransport till KIC

Riktlinjer för A-HLR till vuxna är uppdaterade gällande hantering av luftväg och ventilation (kap. 9.1)

Patientstyrningar vid avlämning Gävle sjukhus

Vid avlämning vid Gävle sjukhus görs bedömning huruvida patienten ska avlämnas på Covid-mottagning, direktlinläggning på Covid-IMA, alt. avd. 11, enligt nedan:


Patientstyrning till akutmottagning

Om patienten, efter kontakt enligt ovan, hänvisas till akutmottagning, eller vid urakuta tillstånd, följ flödesschema nedan och efterföljande direktiv


Väska med skyddsutrustning samt rena plastpåsar för använd skyddsutrustning förvaras åtkomligt från ambulansens utsida.

Inför ambulanstransport

Under ambulanstransport

Vid avlämning

Efter ambulanstransport (vid avlämning i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle, se särskild rutin lägre ned)

Rengöring av ambulans vid avlämning i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle utförs av Coor:

Datorskärmar och elektronik är godkända av vårdhygien att städa med microfiberdukar och vatten om de inte klarar av Virkon (Mobimed klarar Vikron/Ytdesinfektion). Dock ska samtliga ytor som patienten berör alltid städas med Virkon.

Mer information om coronaviruset SARS-CoV-2 samt följdsjukdomen Covid-19 som viruset kan ge upphov till, finns att läsa på:

Smittskydd Region Gävleborg

Direklänk handläggningsrutin Region Gävleborg

Folkhälsomyndigheten